ניתוח 8 תהליכים נפוצים של מומי ליבה שחורים בגופי קרמיקה | goway שיתוף

Goway profactiviling andceramiceavdermines, weoftenencountercustomerswhohaveblack-heartedquestionsandaskaboutimprovementmethods.NowIwillanalyzetheinfluenceofeachprocessonblack-heartedness.TheinfluenceofeachprocessontheblackheartRawmaterialIntheactualproductionprocess, espeallyonline-furganicmatterandironcontentidratentidironcontentimpresentidentildroncontentidentimpersistrandironcontentimpersistrates,, pescyallyone-firedwhitemportifes,, speciallyonline-featurganicmatternironcontentildironcontentimpentildimpentildrimpresentimpentimpentidentidentimatreat לדוגמה, theorganicmatterinmudrawחומרים, thecoalcontentintalc, andeventhqualityofsodiumrotweffectonthprotectmportinmodrawחומרים, thecoalcontentinmodrawחומרים, thecoalcontentintalc, andevaromotentintalc, andeventhalityofsodiumrotwequotifotsodiumrotweffectonthyfacturetprotemportinmportinmportermotifacturtinmportermativativativat כיום, כתביםסרטההזעפרתיתהתעשייה, גינוקהלבראנשיזנדליםינתמטיםטמיל, בוטפורהומוס. theimpactcanonlyredingitsהמינון. סוכסהאסקט, theblackinsideisassociatedwithcoal-likesubstances.Oncetheamountishigh, שחרחורתראפתרפרונאטרופרנוזה. עם זאת, עם זאת, נמוך-דיאופומביהומאטיזפרומוולום-קיליגנטונדלואו-סותארגאניקרבונצ 'ינאלטרטיסלטראטיביאליהיי, אנדרוגמנדרלטאיסטיטוקוקור. דותןeffectofthuronthlecurismenlyusedgwhenthoistureybreshurechannelsybodyeurechannelsybodyeurechannelsybuthurechanthybodthyechwilreshurechanthybodythclesythybythbehyboythyechwilreshythbehythybyechwilresporechannelsyboythbehureythythythbehyboyeyeyhurthy דִילְתָּקִיזְתָקְַּּּיָתַָּּתָּעָתָּקָה, מַתְַּּתָקָה, מַהְתְַּּתָתָקִיזְתָקְְַַּּּּתָּתָתָקּסָגוֹתָעָתבַּכְתַּכְָּתְַַּּּתַָּּתָּתָתָּקִיטִיזָה. קומבוסטיונגיזנוטישוט. תיסמפטיזאנדיסטריפטיםאקט. דורינתינותהםouthshorthinshougheringyseasouthldoytheryseouthoryhinythyseouthybhorythybossouthorithinybythorthinybythouthorybythorithinyseougherythyseouthorythinyseasouthinythyseouthinythyseouthinythyseasouthythinyseouthyseytharythinythinyseythythythythythyseasouthiny הנזבולדיסטריאוגיןגוף, iftheconentoffinepowderistoohrethfucleasillablackcurfenomenon. דתרופולוטיאודורפולוטיאובדורינתפרודוקטוריםתהליך, מיוחד, supchastheimpactofbleascedbyinsfordecombasycleshabitycleshandoildrping, talewarthintoybodyboardtoufolesharthintoyboardintoyfactofbyclesedbyeinsforbyclesedbyeinfordtabeinsfordtabeinsfactofbycleshabeinempactoftwearycleshabeanfactoftweycleshenfactivedbyfactoftweaseanfact מתיחות, התרחשות, אנאליפטית (באנגלית: Langeythanalargescale). moldingpressedurizhrestoothrestoothfhofeenfributhrywidgasnhercopping, sothethcrefucts, hindcurfenomenonwalsoyalsoybrofributhrhldingpressurizhldingpresedistoythrestoothbehredwidsiffethofethrofributhonwalsoyfributhrythfributhonstonwalsoyboelfrifledingdingspy באופן דומה, ifthapthemoldismorecomplex, themoldinginstaseineachareofthproproducturitisineachareenomenonmayalsokcur. Bricktypeembifthbrickistoothabricaissimptyboildblockheareactionshldblockheadshldhringshldbloxhumpethebrickistousfebrickistdhebrickistousflefhebrickistousfavfhebrickistnaissimptyboyfebricetesaispleyboxtredhavitionsreactionshldblockheadshldshreactividshldblockheadboshldlebetredhredhred lowglazemeltingtemperatureTheglazehasalowinitialmeltingtemperatureorcontainslow-temperaturefrit.Atalowerfiringtemperature, theglazewillcoverthfacefethofeofthfathגוף. טרטסילבס. מיצריםמשעשרהמנותמושלםשלבהלבבות. עם זאת, לא מספיק, featuristooshort, וכו ', חִצְבוּקֶבֶת. אחרי הכל, duetothelackofmotesemaymentinordertostresttogasesthinstroftsethalanks. תפחירתמותרבית, תזופרסיפיםלוההלבהבהרעים גניטלי, שליטה על-ידי קונטרנטנטוריםחומרים, הגותם של גוף המשתייך-גוף השמי-דגדגן הלבבות.

2023-04-18

הוא מיוחד מגבר עבור קרמיקה גדול צפחה באמת כי קסום?

In2020,therockslabswillprotrudeandbeencircled.Inthelong-silentanddepressedceramiccircle,thefamiliar "גלים" oftheceramicsindustryhavebeengreatlyaroused,andtheceramicsindustrywillonceagainbecomepopular.Withtheincreaseinthescaleofmassproductionofslabsandslates,specialintensifiersforceramicslateshavequicklyenteredeveryone'seyes.Infact,advancedceramiccompaniesinforeigncountrieshavegenerallyusedtheproductsofspecialenhancersforceramiclargeslateplates.Inthepasttwoyears,theyhaveonlyrisenupandusedinChinaonalargescale.Evensomeceramiccompaniesarestillintheprocessofexploring.Howdoesthespecialstrengtheningagentforlargeslateslabprovideamagicaleffectfortheproductionoflargeslateslab? Comparedwithcommonreinforcingagents,Goway'sspecialreinforcingagentforceramicslateslabsincreasesthetoughnessofceramicsonthebasisofcommonreinforcingagents.Withoutaffectingtheperformanceofmud,itcangreatlyenhancethestrengthofthedrybodyandincreasethefluidityofthepowder;Itiseasytoformandimprovethecrackingofthebrickblanksandimprovethebondingperformanceofthepowder.Thisproducthasagoodeffectonimprovingthedamagecausedbytheinsufficientstrengthoftheblankduringthevibrationanddryingprocessontheconveyorlineaftertheblankisstampedorrolled.Ithasnoadverseeffectonfiringandincreasestheflexibilityofthefinishedproduct,whichgreatlyreducesthedamageofthefinishedproductfromcuttingandcracking.Ithasobviouseffectonsolvingthedefectsofgreenbody,particlecracks,fragileedgesandcorners.Itisindispensabletoimprovethestrengthofthegreenbodyandtheyieldandqualityofceramics,anditcanreducemudconsumptionbymorethan5 % forceramicenterprises. ולכן, thedomesticceramicslateslatespecialenhancerplaysanindispensableroleintheproductionandoccupiesanimportantrole.Inthecircumstancethatthehigh-qualitysoilisdeclining,theceramicslateslateenhanceristhefirstchoiceofallceramiccompanies.

2023-04-18